wtorek, 24 lipca 2012

Chromosom Y

Wiele ludzi na świecie nie wierzy w istnienie Jezusa. Zadają sobie pytania czy rzeczywiście istniał. Ich niewiara czy raczej niewiedza wywodzi się z błędu podświadomego postrzegania tego faktu. Ten temat jest podawany w  formie przekazu ustnego, filmów, rysunków, złej interpretacji pisma i wiele innych możliwych sposobów realizacji. W tej sytuacji powstaje zamęt na polu wiedza, a nauka.
Jeżeli Jezus nie istniał to dlaczego istnieje tak ważny dokument jak - rodowód Jezusa.
                                                     W jakim celu to zrobiono i dla kogo?.
W Japonii wymyślono i zrealizowano projekt wysłania plakietek na jedną z planetoid. Plakietki te to wygrawerowane nazwiska - na pamiątkę. Był to przekaz od ziemian do kogo ?
Czy ktoś wierzy w jakieś życie w kosmosie? A może tzw: UFO? A dlaczego nie?
Księga Henocha, Hioba-pojazdy Ezechiela itd.
Jest napisane WSZELKIE ŻYWE STWORZENIE CHWALI BOGA.
Czy to jest żart? To podstawowe stwierdzenie ma sens tylko wtedy gdy zrozumiemy jego znaczenie. Czy aby wszelkie stworzenie chwaliło Boga-jeśli tak to w jaki sposób? Kościół głosi, że chwalimy Boga na wiele sposobów  poprzez uczynki tzn: modlitwę, posługę, przestrzeganie zasad moralności chrześcijańskich itd. ogólnie przestrzeganie przykazań bożych. Może to i prawda, ale jak te prawdy mają się do (braci mniejszych-) do zwierząt, które jakoś tam czują, kojarzą, myślą, w końcu przecież żyją. Okazuje się, że nie tylko te miał na myśli autor sposoby opiewania Boga. Wynika to ze zwykłego rozumowania - wszelkie stworzenie chwali Boga, wiec jak?
W jaki sposób przez samo istnienie czyli życie. (Czy niektóre te wybrane zwierzęta zdążą na"modlitwę "zanim trafią na stół). Tym sposobem jest nie tylko jakieś podejście do sacrum sprawy ale przede wszystkim nieświadome dla nas w nas wielkie misterium samego życia bez względu na jego treść. To kod genetyczny jest matrycą chwały Boga (tym są rodowody). Nie istnieją sprzeczne rodowody Jezusa. Są one celowo niby"sfałszowane " dla lepszego zrozumienia sprawy, aby dać dowód naukowy na narodziny.
Takim dowodem jest tzw chromosom" Y". I narodził się syn.!
Sposób wypowiedzi Mateusza jest tego dowodem. Od Dawida do ojca Józefa jest jakoś tam zachowana ciągłość rodowodów,ale Józef nie był fizycznym ojcem Jezusa. Na tym etapie rozumowania zakończy się ten "Y" Dalszą treść znają wszyscy.
Istnieją tzw problemy z czterema kobietami rodowodu, są one do zweryfikowania na poziomie historycznym.Zostaje jeszcze sam Dawid i jego występki.Bóg  podobno przebaczył Dawidowi. Kolejne małżeństwa określają kolejne kody nowych rodowodów, jest ich u Mateusza czterdzieści{40.Do Amona są podwójne{26}dalej{14}pojedyncze 13*2=26+14=40 daje to razem 27 linii określających chromosom Y a jako całość chromosomy których liczba powinna być 22 + X  , Y = 23.Ale jak to uczynić?
Odizolować 4 cztery tzw grzechy. Chromosom y jest pokazany jako podstawowy budulec nici DNA,tRNA na przykładzie podwójnej nici zreplikowanej od 1 do 13 i nie zreplikowanej od 14 do 27 rozwijającej się do centrosomu, tzn w czasie uprowadzenia do Babilonu. Nie podaje znaczenia nazw samego kodu tylko ogólny obraz mówiący o samym zdarzeniu, którym było życie kolejnych pokoleń, a one wyszczególnione chronologicznie zgodnie z biblią nadają sens i znaczenie treści rodowodu. Dokumentują historyczną treść o kolejnych zdarzeniach. Zdarzenia, które miały miejsce przed jak i po narodzinach Jezusa. Podobno istniał problem, moda rodowodów, o których mówi się w pierwszym liście do Tymoteusza, rozdział pierwszy 1,4.
     Myślę, ze to dotyczy bardziej Księgi Kronik.
                                                         początek bez komentarza.
                 MATEUSZ
                                                                                                                                                                      1,14  DAWID    +   zona  URIASZA                                                   1       ABRAHAM      +    żona
      15   SALOMON                                                                          2  syn IZAAK      
       16   ROBOAM                                                                       3        JAKUB      
        17    ABIASZ                                                                   4        JUDA             TAMAR
          18     AZAF                                                                 5        FARES       (+)   ZARA
           19    JOZAFAT                                                       6        EZRON       
             20    JORAM                                                    7       ARAM         
              21    OZJASZ                                             8      AMINADAB  
                22    JOATAM                                       9      NAASON      
                 23    ACHAZA                                10     SALMON          RAHAB
                   24     EZECHIASZ                     11      BOOZA               RUT
                    25    MANASSES                 12    JOBED            
                     26    AMON                    13    JESSE             
                       27    JOZJASZ        14
                        28   JECHONIASZ 15
                         29    SALATIEL     16
                           30   ZOROBABEL  17
                            31   ABIJUD          18
                              32   ELIAKIM        19
                               33   AZOR              20 
                                34   SADOK            21
                                 35   ACHIM             22           
                                   36   ELIUD              23           
                                    37   ELEAZAR          24
                                     38    MATAN             25
                                      39    JAKUB               26
                                       40     JOZEF               27
Dla zachowania historyczności  rodowodów można zostawić te cztery, {oby tylko cztery}  problemy. Są one zupełnie nie groźne dla wiary w czystość Bożego Narodzenia.
Józef miał sen i widział anioła mówiącego. Gdyby ten chromosom  mężczyzny był stworzony w ciele przez anioła Pańskiego według schematu rodów{z wszelkimi ''usterkami'' błędami} znaczyłoby to, że to byłoby doświadczenie - całkowite zniszczenie grzechów w sobie. Musiałby mieć wszystkie grzechy świata. Przeczą temu uczynki całego życia.  
Nie sądzę że Jezus umarł za te grzechy aby je zniszczyć w sobie. Schemat ten też nie odpowiada rodowi kobiety bo to jest ''Y''.
Według pisma to - Duch Święty jest Stwórcą''Y''bez tego chromosomu niema mężczyzny. Józef dostał polecenie we śnie,oraz pouczenie o nadaniu imienia dziecku. Był to sen,czyli coś co z natury rzeczy nie jest logiczne ze względu na wyłączone zmysły. Dobrze był to sen proroczy,ale kto ten sen opowiedział autorowi  i po ilu latach. Chyba  Józef nie zwierzał się publicznie ze swojej tajemnicy.Można mnożyć domysły,ale jedno jest pewne.Syn ma mieć na imię Jezus czy raczej Immanuel.,a może jeszcze inaczej ? Ale to nic. Plan istnieje jeszcze od czasów proroków np:Izajasza 7,14.Pozostaje poznać prawdę. Litery o Jezusie dadzą odpowiedź na liczne pytania.Litery zapisują ciąg naszych myśli,które są zapisywane przez różne systemy znaków tzw. alfabety. ''Co kraj to obyczaj''. Mimo różnych znaków sens treści jest oddany. Istnieje  możliwość napisania danego znaku, zastąpieniem go odpowiednim znakiem pisarskim {może to być hieroglif na ogół rysunek} odpowiedniej dla danego języka samogłosce, spółgłosce lub pojęciu np:UFO,NOL. Pojęcia te to właśnie tajemnica.
Tak jak tajemnicą jest BÓG.
Aby poznać te tajemnice wypada zastanowić się nad  snem  w sposób przynajmniej dostępny dla naszej wyobraźni tzn. jakie mogły być obrazy, wizje. Bo o nich mowa. Był konkretny Anioł, który podzielił wizje na dwa czasy. Czas opiewany przez Tomasza i Izajasza.
Pierwszy to czas bliski o wypowiedzi imienia{Jezus},drugi to czas przeszły w zapowiedzi Izajasza dotyczący imienia{Immanuel}. Obydwie są słowami tego samego snu.
Jeżeli ramie Boga to klucz'' żurawi ''(UFO) to sam Bóg nie może być przedstawiony jako jedna Istota. Ta kwestia jest przedstawiona w jasny sposób na samym początku. Tylko trzeba chcieć to zrozumieć tekst  jest dostępny i zrozumiały tylko literalnie.Najlepszym przykładem są również Apokryfy. Tekst ,więc znaczenie ukryte pozornie nielogiczne wymaga odwagi w myśleniu ale nie ignorancji.
Dlatego:powołując się na logikę literalną,zadaję sobie pytanie.
Kto, a właściwie jacy to są obserwatorzy, którzy obserwują akt stworzenia opiewając Boga?
Dlaczego rola Ducha jest pomniejszona jako najwyższej rzekomo Istoty?
Na te i inne nasuwające się pytania-rozwiązanie dać może wizja snu. Niektórzy śnią na jawie. śnią o końcu świata o ratowaniu ludzkości o swoim posłannictwie że są Jezusami.
O końcu świata-Jezus dał odpowiedź Apostołom.Dlatego to np: rozbieranie piramidy w Egipcie i inne wybiegi uważam za nieuzasadnione,bzdurne,a nawet konfliktowe.Mój imiennik jest odmiennego zdania.
Liczni panowie Jezusowie z całego świata, zadaję Wam pytanie,gdzie są Wasze STYGMATY.
       Podczas snu wizje,obrazy,oraz dźwięki przybierają różne formy,kształty.Ogólnie jako całość obraz nie
      wymaga tłumaczenia na inne języki,jest on wspólny zrozumiały dla wszystkich narodów.
       W snach proroczych wizje na ogół  są pomieszane, jest tam przedstawiona rzeczywistość z fikcją w
        różnym czasie,przyszłym,oraz przeszłym.czas teraźniejszy jest raczej nie uchwytny ze względu na
      '' nomen omen '' właśnie na krótki czas.Chyba żeby przyjąć  linie czasu teraźniejszego dostępną we śnie
      która to definiuje teraźniejszość nałożoną na czasy pozostałe i ich realizacje w uczynkach na dokonane
       i niedokonane.Potwierdzenie'' boskiej cząstki'' nie przeczy istnienia Boga.Tego prawdziwego-wiem,wiem
      to jest bardzo wstydliwy i niezrozumiały temat,ale tak to już jest ,czym bliżej rozwiązania tym wyraźniej i
      coraz dalej oddala się nam w wyobrażeniu w rzeczywistości Bóg.
      Jest bardzo trudno przekazać coś co się wie bez odpowiednika myślowego w świecie.
     Przecież to jest jasne że istnieje Ewolucjonizm,oraz Kreacjonizm i jedno drugiemu nie przeczy,przeczy
     natomiast zaborcza natura człowieka kto ma więcej ten jest lepszy.Jeżeli Bóg to musi już ''natychmiast''
     być wszystko najlepsze i szybko, to jest błąd.Myślę,że jeżeli Bóg miałby stworzyć życie aby stworzyć
     uczyniłby to tylko na ''ziemi''bez wszechświata ogromnego materialnego pomijając całą tą nieskończoną
     ''pustkę''która jest jak to się nasuwa na myśl myślącą.Dlatego siedem dni stworzenia to siedem  co najmniej miliardów lat ewolucji .My żyjemy jak mówi nauka w piątym dniu tym dużym, według Boga  małym.
     Miara ta jest na pozór niezgodna z pismem ale według Aniołów jest. to wyprzedzenie w czasie 
     czyli dowód na obserwacje zdarzeń przyszłych.Mamy dwa dni czasu do całkowitego rozwoju.Dla nas
     to dwa miliardy lat.Wspomniany sen jak każdy jest widzeniem.Obrazy te są wierne rzeczywistości
    lub nie.Pismo mówi,że nie wolno czynić sobie żadnego obrazu tego co na niebie,ziemi i w wodzie itd.
    właśnie kościół preferuje tzw:święte obrazy.Wobec tego faktu skoro wszyscy zbłądzili to i ja pozwolę
    sobie na małe odstępstwo i postaram się ten sen unaocznić przedstawiając Anioła. Np:Zwiastowanie
   autor  E.Blaas.Malarz wybrany jest przypadkowym,dostępnym.Ważne jest tylko ukazanie Anioła.

Zwiastowanie

     
  Teraz już wiemy jak wyglądają anioły.Są zatem potwierdzeniem snu.Problem zaczyna sie gdy chcemy
   latać lub fruwać.Skrzydła aniołów nie są przystosowane do lotu w grawitacji.To dowodzi
   istnienia innych bytów bardziej przystosowanych do rzeczywistości.Z ziemskiej wyobraźni istoty
   skrzydlate nie mogą istnieć,tracą sens bytu bo nie mogą latać,chociaż bardzo tego pragną.To widać
  na wszystkich obrazach dotyczących tej sztuki.Ale malarze niech dalej malują.Szkoda by było dalszych
  nowatorskich rozwiązań artystycznych. I ja też namaluję lub narysuję Anioła.
Wprawdzie istnieje lewitacja,ale to jest majster sztuka ! ? Bez ingerencji jeszcze nic się nie działo.
Jak Mojżesz poznał Boga skoro Go nikt nie widział tylko,Syn człowieczy,diabeł i paru wybrańców.
To więc widział ktoś czy nie?Ten widział który jest na łonie - przepraszam,Matki czy Ojca-?
stąd wniosek że ten Bóg to nie ten do którego się to wszystko odnosiło,nie umniejszając Im pomysłu i godności.Boga rzeczywiście nikt nie widział, także ci wymienieni i inni, bo i jak?, skoro jest niewidzialny.
Oczywiście to tylko skróty myślowe i to wystarczające. nawet np: starożytne cywilizacje mówią ""O jajo świata jam jest chórem milionów lat ,skąd przybyło to stworzenie(Wszechświata) tego nie wie nikt"".
Krótko,Ono samo nie wie,jak to się stało?I to jest problem.Problem wielki,kto zatem to wie?
Ustanawia dni po miliardzie lat za jeden dzień.Jeżeli dni nie mają tyle lat, na co wskazuje ewolucja
{Darwin}to kiedy to wszystko powstało skoro powstało? .Bóg mówi o tym że to było dobre i stwarzał dalej.Właśnie to stwarzanie to ewolucja .Pomijam zbędne wywody i piszę : ''Jeden dzień jak tysiąc lat,a tysiąc lat jak jeden dzień''.                      CO TO ZNACZY ?
Jeden dzień to miliard lat ,a [7] siedem dni to siedem miliardów lat.To jest zwykła arytmetyka.
                                                        Jak to wygląda?
 JEDEN DZIEŃ - TYSIĄC LAT   1=1000 LAT pytanie jest postawione ile wynosi liczbowo jeden dzień
 dla Boga na ziemską miarę.
              jeden dzień wynosi tysiąc lat           1*1000=1000
to logicznie tysiąc lat wynosi [jak]jeden dzień czyli 1000*1000=1000 000 lat  
gdyby tak było [i tylko tak ]byłaby to zwykła bez sensowna [jedno i to samo] wyliczanka     typu -
                                              a*b=c lub b*a=też c.to byłoby złe.
To podane w formie POTĘGI  1000 do trzeciej[3].
przecież jest wyraźnie napisane ,a tysiąc lat [jak] jeden dzień,1000 lat jak 1dzienń ale 1 dzień to 1000
                         1000 =1dzień wcześniej obliczono,że 1 dzień to 1000 lat.
                                     to jest 1 to1000 ,a 1000 to [1],czyli 1000]=1000*1000*1000 
Jeszcze prościej : jeden dzień u Boga to tysiąc lat na ziemi[to jest opis,wskazówka,parametr]
'',a tysiąc lat jak jeden dzień''.
1000 lat zawiera[ ile dni u Boga],u Boga nie podano liczby dni roku, bo to do wszystkich układów gwiezdnych.A TYSIĄC LAT [boskich] to TYSIĄC takich ''dni'['po tysiąc -tyle wynosi 1 dzień Boga]*JAK
JEDEN DZIEŃ [jeden dzień to tysiąc lat].-''dni'' takich jest tysiąc po tysiąc.
[1000 lat *1000''dni''] to jest1 000 000 po obliczeniu i*1000 ten [jak jeden dzień].=1 000 000 000
1 000 000 000 lat czyli jeden dzień Boga. 6-4=2dni bo w siódmym Bóg odpoczął.
Przyznaję jest to bardzo zagmatwane ale jest poprawne.Podaję jaśniejsze objaśnienie.Oto ono
Trudność  polega na rozumowaniu to rozumowanie pochopne nic nie wnosi poza błędem wyniku.
 1dzień u boga jest jak1000 lat,rozum dyktuje,że jest większy ,jest taki sam.---i dalej,a 1000 lat jak jeden
dzień w tym zdaniu wydaje się--- rozum jeszcze powiększa od poprzedniego zdania,że ten dzień jest jeszcze
większy--- to jest błąd.Jedna i druga wersja to takie same wyniki .Tajemnica zawarta jest w konstrukcji zdań.
                         Jeden dzień u Boga jak  tysiąc  lat.---1d=1000
                        A tysiąc lat jak jeden dzień---1000=1d.
  Zdania te są niepełne jest to starożytny sposób zapisu zgodny z wiedzą przewidzianą na ówczesne czasy,
pomijając ludzi wykształconych.
Ogólnie.są to zdania typu ''Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię itd.[na początku Bóg stworzył Niebo,
 oraz Słońce ,a potem Ziemię ]to wynika z praw fizyki które Ustanowił-y się pod kontrolą.Ale zapis jest
ptolemejski,Ziemia jako początek -chyba środek itd itp.  
Stwierdzenie,że dla wszystkich układów gwiezdnych mam na myśli identyczne prawa fizyczne w całym
Wszechświecie,a to sprowadza się do podobieństwa układów planetarnych,więc do ich pasa ekosfery i
w konsekwencji do czasu ich obiegu wokół gwiazdy-czyli roku.Aniołowie niosąc tę wiedzę na planety będą
musieli zmienić treść przekazu ze słów''Syn człowieczy będzie za Was wydany itd, na słowa[ Był] wydany itd.                                                      A teraz dowód dla ziemi
Ogólnie
             Czy istnieje ewolucja?
1 jeden dzień jak1000 tysiąc lat   ,a  1000  tysiąc lat jak 1 jeden dzień
zdanie pierwsze jest logiczne,drugie względem pierwszego-nie.
                  intuicyjnie wyrazy 1 i 1 jako liczby bezwzględne nie mogą być równe.
                  wtedy zadanie co do swojej formy straci sens.
wyglądałoby tak     1=1000 , 1000 =1dlatego ułożyłem proporcję i odpowiednio oznaczyłem,aby wykluczyć
pomyłki.

                                                       1d     ===    1 000 L
                                                 1 000 La   ===     1d[ n]
  wzór
                            obliczam 1d[n] = 1 000 L*1 000 La = 1 000 000 L` dzielimy przez 1d
                                                                                
 1 000 000 L` / 1d = 1 000        prościej    1 000 000 L`/1 000 L= 1 000 L teraz

                                                    1d    ===   1 000 L
                                            1 000 La    ===    1 000 d,[n]
próba obliczenia jednego dnia
1d = 1*1 000 L =  1 000  L
                       teraz jeden rok =/365/dni
            / 365/d = 1 000 L * 365 = 365 000 L teraz *La

           La = 1000 lat
365 000 *1 000 = 365 000 000 lat ,ale tysiąc lat jak 1d[n]   przypominam 1d[n]= 1 000 z obliczenia

                                    365 000 000 *1 000 = 365 000 000 000
          dzielimy przez 365 dni ,czyli szukamy 1d ,czyli dzielimy na jeden rok bo 365 dni to rok ziemski
                                    365 000 000 000 /365 = 1 000 000 000
                       1dzień u Boga  = 1 000 000 000 mld lat ziemskich.
                                                                  najprościej
           Wytłumaczenie
jeden dzień u Boga [trwa] tysiąc lat
a
tysiąc lat [trwa] tyle co jeden dzień-czyli tysiąc lat

wydaje się że to jest nielogiczne,ale mowa jest o zwielokrotnianiu o tysiąc razy [ale czego]?
zwielokrotnianiu dni [lat] tu stawiamy pytanie : czyich dni,lat,jaką miarę przyjąć. 
odpowiedź -dla ziemi a miara jest taka: 365 dni to 1 rok dlatego mnożymy wszystko przez 1000.

            u Boga 1d = 1 000 L * 365 d = 365 000 dni
            a
           1 000 L * 365 000 d jak * 1d [1000] =365 000 000 000 d , tyle dni u Boga trwa jeden dzień

1d = 1 000 L * 365 d * 1 000 L * 1000 d =365  000 000 000 d .  A ile to lat?
                           dzielimy dni przez lata,przez 365 d to jest jeden rok
                                  365 000 000 000 d / 365 d [rok ]= 1 000 000 000 L

                                       U Boga jeden dzień jest jak miliard lat ziemskich.
Witold.F.
   


                     
  

poniedziałek, 23 lipca 2012

Rodowod Jezusa

Minęło około dwa tysiące lat od spisania ksiąg ale nikt nie napisał czy Aniołowie mają skrzydła. Myślę, że to jest celowe przedstawienie tych faktów w takim świetle zdarzeń aby czas był po stronie prowadzących, a dla nas służył dla zrozumienia  sprawy, która dotyczy Aniołów- istnieją Oni i czy latają? Chyba minęła już schizma fala końca świata, więc można coś napisać nie patrząc na inwigilatorów. Podobno nie działa grawitacja i kilka innych praw natury,ogłosili w naukowym czasopiśmie. To byłoby ciekawe zjawisko itd. Nawet ucieszyłby się osiołek w stajence dźwigając lżejsze brzemię swego istnienia w tak świętym miejscu ''tylko dla ...'', a  przecież Bóg wywyższył osiołka. Zauważył to franciszkanin i stworzył dzieło wszech czasów. Ja też poszedłem tym tropem i ułożyłem to wydarzenie jako tytuł pismo.
Liczby  lub  litery zgodnie z podaniem w Księdze Stworzenia., Sefer Jecira -'' O Jezusie litery'',a opisują one
ogólnie jako wzór- istnienie rodziny, jakiejkolwiek na znak związku między Bogiem a człowiekiem, czy tego
chce czy nie, czy wie czy nie !
 Nie jest to przedstawiony wizerunek konkretnego Anioła tylko idea .To jest taki szkic do ewentualnego obrazu. Są nieudolne ale to właściwie nieważne.
Ideą tą są różnorakie gatunki aniołów więc i skrzydła będą odpowiednie do anioła,spełniające zasadę
litery oraz cyfry w danym zmodyfikowanym swoim wyglądzie i swoim języku.Jest to alchemia duchowa.
cyfry  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 po przekształceniu dają pojęcie treść
          O  J   E   Z   U  Si  E   Li  T   E   Ry
                                                           ( Y )
          O Jezusie litery ...miejsce na stajenkę i osiołka itd.


Są to pojazdy symboliczne opisujące jakieś tam obce cywilizacje
które obserwują nas od wieków ,a niektóre z nich są naszymi stworzycielami (bogami).
Ile jest obcych tyle jest różnych pojazdow i tyle jest form skrzydel aniołów.
Wszystko posiada w calym wszechswiecie dualizm slynne ying i  jang rozklada się na cala materie wszechswiata.Dwie strony ,podstawa - dobro ,zlo-góra,dół-ciepło,zimno-jasno,ciemno itd.


ttt

xxx
Dodaj napis

niedziela, 22 lipca 2012

cz.2

Skrzydła aniołów nie są podawane do wiadomości ale są one skrzętnie notowane w świadomości ludzkiej .
odbywa się to chyba przy okazji gdy patrzymy na ptaki to myśli nasze notowane są i podawane nam nieświadomie wraz z obrazem latających pojazdów. 
do( świadomości ) podświadomości i stamtąd  człowiek nie świadomy tego zdarzenia pobiera to wrażenie tego pojazdu unoszącego się w górze-(kodowanie)
i porównuje to z ptakami-powstaje być może myśl że są i latające istoty. Ale powolne zrozumienie tego faktu jest przydatne istotom z kosmosu.
   Teraz umysł ludzki chyba porównuje te dane i wyciąga wnioski ,że są istoty czyli aniołowie, którzy latają bo ich dom lata, a jeżeli lata to jak się tam przeniosą jeżeli nie latają.Jest to nawet dość logiczne..
A zatem muszą mieć skrzydła tak jak ptaki..Ale z biegiem lat,wieków ludzie dochodzą do wniosku ,że tak naprawdę to nikt nie widział anioła ze skrzydłami chyba, że na obrazku.
 Powstaje  ciekawe rozwiązanie- że to są jakieś istoty jak ludzie które posiadają umiejętność latania bez skrzydeł.
Dalej to problem staje się bardziej prosty  rzeczywistość jest bardziej zrozumiała.
    To nie mogą być aniołowie tylko kosmici.I oto chodzi!
To są bogowie. Oni zachowują się jakby byli wszyscy zależni od wyższej istoty(instancji) kierującej  zachowaniem ,które czasem nie jest do zaakceptowania.
 Ukazują się na krótko, stoją,krążą,uciekają -być może że to jest ich ´´gra´´ z nami, w celu sprawdzenia poziomu rozwoju naszej inteligencji i naprowadzenia nas na jasną świadomość o ich istnieniu.
 Dotychczasowa akceptacja nie posiada według nich wyższego statusu świadomości .po prostu nie czują się bezpieczni wobec nas bez zastosowania środków zaradczych np blokada pamięci.
A tego właśnie chcieliby uniknąć.Przecież byliśmy zależni od samego początku już w raju.(Ale to już zupełnie inny temat.). bo z tą wolną wolą to rożnie bywa.
 Temat mój główny to chęć udowodnienia istnienia obcych rozumnych form życia w kosmosie.Myślę że blisko,nie gdzieś tam w innych galaktykach,bo to są ludzkie marzenia,megalomania kosmiczna .
 Jest napisane że On stworzył wóz niebieski(czytaj pojazd niebiański) z gwiazd Oriona ,Hiady (plejady)...stworzył z gwiazd ,przecież nie wziął tych gwiazd jako budulca, tylko jako wzór, na tle, jako akceptacja różnych krążących bajek i mitów od starożytności o pochodzeniu życia
Wiadomo że te gwiazdozbiory to tylko rzuty tych gwiazd w przestrzeni trójwymiarowej na nasza nieudolną percepcje dającą obraz płaszczyzny  To te różne układy gwiazdozbiorów.
Powracając do sygnałów radiowych należy pojąć sens nieświadomego przekazu.
Czy to przypadek.
Wysłano dwadzieścia 20 sygnałów po trzy 3 impulsy radiowe .
Niby nic wielkiego ale ,powróciło czternaście 14 sygnałów po jednym 1 impulsie radiowym .
Co to znaczy.W tym jest cała sztuka zawarta tej logiki.W tych czasach prawie nic nie wiedziano  (Mendel) o
kodach genetycznych.Ogólnie to problem sprowadza się do zrozumienia tej  odpowiedzi.Próbowano wiele interpretacji na ten temat ,ale chyba nikt wcześniej nie zwrócił uwagi na ten fakt.,że 20 sygnałów po 3 to kodony nic innego jak 20 aminokwasów DNA.
Jest to kod zdegenerowany ale w jakim celu.Wydaje się ,że jest to miejsce w jakimś sensie  na ewolucje.
Powróciło 14 .Dlaczego tylko tyle.15 to sygnał rozwiązania ,a 16 to sygnał odpowiedzi.
A 4 cztery to są chyba w stajence.Początkowe i końcowe. 
Najstarsze alfabety Kanejski ,Ugarycki,Staro grecki-Fenicki,Staro hebrajski ,Aramejski ,Nabatejski ,Palmyreński,Syryjski, Hatmański, Mandejski,Jiddisz,Brahmii,Samarytański,Etiopski-jako  przykład 
powstawania doskonałego systemu wielości języków a wiec i kultur I oto ukazała się kultura, cywilizacja starożytnego Izraela odmienna od innych a przecież wywodząca się z obcej dla siebie samej,
Krainy z Mezopotamii (starożytne Ur chaldejskie) to teren kultury Babilonu  współczesny dawnej Persji
Iran.
Silą rzeczy jest to dowód na ewolucje we wszystkich aspektach możliwych do zaakceptowania przez człowieka.
Cofając jej początki do okresu Stworzenia czy tez powstania człowieka .
Tylko przysłowiowy ślepiec nie widzi jej skutków.Nie można wszystko wkładać w dzieło rak boskich
bo przeczą temu fakty .
Właśnie ingerencja samego Boga przeczy temu.Bóg nadając  prawo musiał ´´wszczepić(istotom )ludziom
umiejętność zrozumienia przynajmniej po części swoich zachowań(Raj),reszta okazała się udręką po wyjściu z Edenu.świadome cierpienie to wielka część rozwoju.Obecnie ludzkość jest na wysokim poziomie inteligencji,dalsze cierpienie nie jest potrzebne (różne tragedie) tą resztę wypełnia nauka poprzez (alfabet)
pisanie ,a wiec czytanie ,a wiec myślenie.To rozwój języka powoduje rozwój intelektu tj.rozumu.
Dlatego istnieją  poszukiwania .Są pisma które nie są do końca zrozumiale.Z tego to powodu powstają różne kody(nie mylić z genetycznym)aby przybliżyć się do prawdy która jest skryta pod prostotą myślenia.  
 Tego przykładem jest tzw.kod Leonarda .Gdyby Jezus miał dzieci to w prosty sposób Bóg sam siebie by
ośmieszył.Na pewno nie pasuje to do epoki obecnej, obecnego poglądu kościoła na moralność na świętość w pojęciu wiernych. Czyżby Bóg tego faktu nie docenił i nie przewidział.Zresztą przeczą temu fakty podobno zanotowane przez Leonarda, które są brane  obecnie za prawdę.Myślę o tym malowidle, ale to potem.

sobota, 21 lipca 2012

cd.

     Wszystkie rysunki są tylko pomocą do zrozumienia tematu.          
      Pytanie czy Jezus posiadał tzw: Ufo w pojęciu dzisiejszej wiedzy na ten temat.Obraz wskazuje że tak ,ale logika(Pisma) że nie jedynie Apokryfy  mówią o jakimś lataniu na chmurach.Na owe czasy czy mogło to być to?Wprawdzie On sprawił wóz niebieski z gwiazd Oriona itd,ale kto to wtedy rozumiał.Można tylko się domyślać.Jest jedno zdanie;gdzie ja idę, tam wy pójść nie możecie.
      Ale co to znaczy? Nasuwa się jednak pytanie czy Bóg ma,posiada ´´dom´´ Jezus mówił,że tak. A nawet powiedział szukajcie mnie puki możecie mnie znaleźć.Wobec tego faktu istnieje jakieś realne miejsce  Nie ma mowy o jakimś duchowym aspekcie materii typu jest a nie ma.Jeżeli jest to jest ,a jeżeli nie ma to nie ma.Chyba że to ciuciubabka!Tak czy owak jeżeli jest to jest. 
      Nie istnieją jakieś moce nad moce,energie z niczego od niczego.Każdy wie, że  ten Wszechświat jest materialny, ale ludzie i częściowo zwierzęta są tak rozwinięte aby nie widziały całej gamy,widma możliwości przemiany,manipulacji materią.Nie byłoby rozwoju. - Właśnie tajemnice rozwijają wyobraźnie,a ona czyni jak mówią ludzie-cuda.
      Jedną z takich tajemnic jest przetrwanie w potopie.Pytanie czym wszyscy oddychali uwięzieni przez czterdzieści dni i nocy ?
      Co z dwutlenkiem węgla ,a co z amoniakiem ,no i niesamowite ciemności w środku ? Myślę,że w tych warunkach nawet pilnowanie  lampek oliwnych bez dostępu tlenu byłoby trudne.
      A może było inaczej ?
      We śnie Anioł się ukazał.Czyli Kto lub Co? Na pewno nie diabeł.Diabeł odwiedził Boga,Jezusa pośrednio Hioba itd.  Pomijając dualizm materialny przedstawiam sen jako obraz pojawiający się w wyobraźni możliwy do zaakceptowania jako przykład  logicznego ciągu myślenia w abstrakcji snu.Wiemy, że we śnie wszystko jest możliwe,pomieszanie z poplątaniem ale zostaje po  przebudzeniu się jakaś myśl, idea, która wypełnia się jako realne działanie,zgodnie z podaniem np:w księdze Hioba ,że Bóg otwiera              ucho podczas snu itd.Mówiąc prościej sny prorocze spełniają się w realnym działaniu.Mat.1,18-25.

                  cztery chromosomy brakujące                                                                                        
drugi                F           o         R                               trzeci   M ( i )  A        czwarty N  e  K    
                              Ojciec    syn       Matka      itd.